Ronny vald till vice ordförande

Årsmötet den 24 februari blev ganska välbesökt, ett 20-tal medlemmar dök, varav cirka hälften är aktiva spelare.
Ronny Ulvedalen valdes till vice ordförande för en tid av två år medan tidigare vicen Fredrik Wall blev vice kassör. Torsten Lindberg (ordf), Ann-Louise Persson (kassör) och Hedda Montero (sekreterare) sitter kvar resp omvaldes. Övriga i styrelsen är Johannes Widerberg, Henric Annmo, Johan Skoghäll och Jonny Magnusson.

Styrelsen som valdes på årsmötet. Johan Skoghäll saknas på bilden CAMERA

Styrelsen som valdes på årsmötet. Johan Skoghäll saknas på bilden CAMERA

Av årsberättelsen framgick att Horda AIK har haft den största aktiviteten på många år . Två seniorlag i fotboll, ungdomslag med grannklubbar, damlag likaså. Integrationsarbetet har uppmärksammats och belönats, liksom våra ledare för fint mottagande av domare.
Barngymnastik, pysselkvällar, medverkan vid hembygdsfesten och Rydaholmsdagen är andra aktiviteter som genomförts och uppskattas.
Medlemsantalet uppgår till 187. Antalet licensierade seniorspelare är 32. Medlemsavgiften fastställdes till 200 kronor för enskild och 400 för familj.
Det så kallade föreningspriset , för strålande insatser i klubben, tilldelades i år Ann-Louise.

Ann-Louise fick vandringspriset av ordföranden

Ann-Louise fick vandringspriset av ordföranden