Arbetsdagen på Munkavallen blev ganska välbesökt och allt som skulle hinnas med, hanns med. Det var allt från städning inomhus och utomhus, till uppsättning av målnät, tennisnät, flyttning av reklamskyltar och så vidare. Trevlig samvaro och god lunch signerad Hedda.

Matthew bygger staket

Matthew bygger staket

På bilderna ser Ronny, Sorin och Bartek i rärd med att flytta reklamskyltarna till en mer synlig plats.
Matthew blev nästan färdig med stängslet bakom mål, efter många dagars slit,

Isak, Reza, syskonen Griffin / Widerberg och mamma Magdalena i färd med skräpplockning