Vattenskadan som inträffade i juli i rummet där kritmaskin , pumpar mm förvaras, är nu till fullo åtgärdad. Vi tackar vårt försäkringsbolag DINA samt Horda Kök genom Thomas Pettersson (rörmokeri), Michael Hultgren (el), Jakob Gulldén för utlåning av byggfläkt , Daniel och Johannes Widerberg för inledande snickeri och sist men inte minst Gunnar Karlsson (bilden) för själva reparationen och återställandet.