Samtal om Horda AIK’s framtid

Vad har du som medlem eller Horda-bo
för tankar om Horda AIK:s framtid?

Bryr du dig om vi har ett fotbollslag eller har det ingenbetydelse?

Ska vi göra något mer eller annat än att spela fotboll?

Vi i styrelsen känner att det är för få som vill engagera sig och undrar varför det är så?

Därför bjuder vi in till samtal på Munkavallen tisdag den 5/3 kl 19:00 för att prata om hur vi ska gå vidare med klubben.

Välkomna!

/ Styrelsen Horda AIK