Styrelsen

Johannes Widerberg har ordförandeposten och slussar dig vidare för kontakt angående önskad sponsring, spelarövergångar, utbildningsbidrag och eventuella solidaritetsersättningar som anställningar, kontrakt och entreprenader samt mediakontakter.

Elias Werkelid är kassör och är kontakt angående kommunala och statliga bidrag.

Sorin Marin, Elias Lundberg, Omar Jebar och Henric Annmo är ledamöter i styrelsearbetet.

Kontakta oss enklast via e-post till info@horda.nu eller via telefon enligt tabellen nedan.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Ansvar

Ordförande

Johannes Widerberg

0725-13 75 63

johannesw@hotmail.se  Övrigt

Kassör

Elias Werkelid

0707-20 85 27

hordaaikekonomi@gmail.com

Uthyrning

Ledamot

Henric Annmo

0709-57 28 45

henric.annmo@gmail.com

Sponsor

Ledamot

Omar Jebar

 

 

 

Ledamot

Sorin Marin

0735-46 20 30 sorinmarin@hotmail.com  

Ledamot

Elias Lundberg

0725-06 74 10