Styrelsen

Ordförandeposten är enligt årsmötesbeslut 2020 för närvarande vakant. Styrelsen tar 2020 gemensamt ansvar och för resonemang om såväl önskad sponsring, kommunala och statliga bidrag, spelarövergångar, utbildningsbidrag och eventuella solidaritetsersättningar som anställningar, kontrakt och entreprenader.

Mediekontakter av alla slag hänsvisas till Henric Annmo och Nils Elf.

Ann-Louise Persson hanterar i egenskap av kassör föreningens ekonomi och bokföring. Hon hanterar inbetalningar och utbetalningar och redovisning.

Henric Annmo, Ronny Ulvedalen, Elnes Hajrovic, Sorin Marin och Nils Elf är ledamöter i styrelsearbetet.

Kontakta oss enklast via e-post till info@horda.nu eller via telefon enligt tabellen nedan.

Namn Position Telefon E-post
Henric Annmo Ledamot
070-9572845
henke.j-son@hotmail.com
Ann-Louise Persson Kassör 070-6345334 ann-louise.persson@hordagruppen.com
Elnes Hajrovic Ledamot elnes.h@hotmail.se
Sorin Marin Ledamot sorinmarin@hotmail.com
Ronny Ulvedalen Ledamot 076-2103176 ronnyulvedalen@hotmail.com
Nils Elf Ledamot  070-5849484  nilselff@gmail.com