Styrelsen

Torsten Lindberg är styrelsens ordförande enligt årsmötesbeslut 2017 och den som leder föreningens verksamhet. Med ordföranden för man resonemang om bl a önskad sponsring, kommunala och statliga bidrag, spelarövergångar, utbildningsbidrag och eventuella solidaritetsersättningar samt LOK. Ordföranden är också beslutande, efter hörande av styrelsen, om anställningar, kontrakt och entreprenader.

Ordföranden sköter mediekontakter av alla slag, utom när det gäller fotbollsintervjuer o dylikt.

Ann-Louise Persson hanterar i egenskap av kassör föreningens ekonomi och bokföring. Hon hanterar inbetalningar och utbetalningar och redovisning. Fredrik Wall är vice kassör.

Johannes Widerberg är sekreterare och tillhandahåller protokoll för den betalande medlem som är intresserad av dess innehåll.

Jonny Magnusson är kontaktman med de föreningar i grannskapet som vi samarbetar med på ungdomssidan.

Johan Skoghäll Strand  ansvarar för barngymnastik.

Henric Annmo och Karl Dahl är suppleanter i styrelsearbetet.

Kontakta oss enklast via e-post till info@horda.nu eller via telefon enligt tabellen nedan.

Namn Position Telefon E-post
Torsten Lindberg Ordförande 070-5322193 torstenlindberg@hotmail.com
Ann-Louise Persson Kassör 070-6345334 ann-louise.persson@hordagruppen.com
Fredrik Wall Vice kassör 076-1362544 vichy_nu@hotmail.com
Johannes Widerberg Sekreterare 072-5137563 johannesw@hotmail.se
Jonny Magnusson  ledamot 070-6921102 jonny.magnusson75@gmail.com
Johan Skoghäll  ledamot 076-2103176 johan.skoghallstrand@gmail.com
Karl Dahl suppleant 076-0268416 kallehorda@hotmail.com
Henric Annmo  suppleant 070-9572845 henke.j-son@hotmail.com