Styrelsen

Henrik Annmo har ordförandeposten och ansvarar för kontakter önskad sponsring, kommunala och statliga bidrag, spelarövergångar, utbildningsbidrag och eventuella solidaritetsersättningar som anställningar, kontrakt och entreprenader samt mediakontakter.

Ann-Louise Persson hanterar i egenskap av kassör föreningens ekonomi och bokföring. Hon hanterar inbetalningar och utbetalningar och redovisning.

Elias Werelid, Elnes Hajrovic, Sorin Marin och Nils Elf är ledamöter i styrelsearbetet.

Kontakta oss enklast via e-post till info@horda.nu eller via telefon enligt tabellen nedan.

Namn Position Telefon E-post
Henric Annmo Ordförande
070-9572845
henric.annmo@gmail.com
Ann-Louise Persson Kassör 070-6345334 ann-louise.persson@hordagruppen.com
Elnes Hajrovic Ledamot elnes.h@hotmail.se
Sorin Marin Ledamot sorinmarin@hotmail.com
Elias Werelid Ledamot werkelid@gmail.com
Nils Elf Ledamot  070-5849484  nilselff@gmail.com