Styrelsen

 

Johannes Widerberg är styrelsens ordförande enligt årsmötesbeslut 2019 och den som leder föreningens verksamhet tillsammans med övriga styrelsen. Med ordföranden för man resonemang om bl a önskad sponsring, kommunala och statliga bidrag, spelarövergångar, utbildningsbidrag och eventuella solidaritetsersättningar samt LOK. Ordföranden är också beslutande, efter hörande av styrelsen, om anställningar, kontrakt och entreprenader.

Ordföranden sköter mediekontakter av alla slag, utom när det gäller fotbollsintervjuer o dylikt.

Ann-Louise Persson hanterar i egenskap av kassör föreningens ekonomi och bokföring. Hon hanterar inbetalningar och utbetalningar och redovisning.

Jonny Magnusson är kontaktman med de föreningar i grannskapet som vi samarbetar med på ungdomssidan.

Henric Annmo, Ronny Ulvedalen och Nils Elf är ledamöter i styrelsearbetet.

Kontakta oss enklast via e-post till info@horda.nu eller via telefon enligt tabellen nedan.

Namn Position Telefon E-post
Johannes Widerberg Ordförande 072-5137563 johannesw@hotmail.se
Ann-Louise Persson Kassör 070-6345334 ann-louise.persson@hordagruppen.com
Henric Annmo Ledamot 070-9572845 henke.j-son@hotmail.com
Jonny Magnusson Ledamot 070-6921102 jonny.magnusson75@gmail.com
Ronny Ulvedalen Ledamot 076-2103176 ronnyulvedalen@hotmail.com
Nils Elf Ledamot  nilselff@gmail.com