Under rörliga bilder ser ni allas vår egen Bo-Göran Pettersson lägga straff.