Rapport från styrelsemötet

Några avgick och andra tog vid.

Valberedningen bestående av Mats-Åke Pettersson, Henrik Bengtsson och Eva-Lis Roos hade gjort ett gott arbete och nya medlemmar valdes in. Roger Andersson, Helena Nilsson och Lotta Person avtackades. Roberto Montero, Ian Wremert och Camilla Hellberg valdes in i styrelsen. Hela styrelsen finner nu under ”Klubben – Styrelsen”.

Valberedningen tackade för sig. Den nya valberedningen består av: Torsten Lindberg, Henrik Karlsson och Helena Nilsson.

Förenings priset gick till Plan & Anläggnings sektionen.

Bästa kompis Herr, Roberto Montero

Bästa kompis Dam,

Styrelsemötet besöktes av ett 20-tal medlemmar.

Kvällen avslutades med smörgåstårta.