Roberto o Tobbe fixar till målen

Roberto o Tobbe fixar till målen

Mycket blev gjort under arbetsdagen på Munkavallen , den 18 april.

Viktigast kanske var att matchuret ochavbytarbänkarna flyttades till västra långsidan.

De nya avbytaränkarna var efterlängtade. De små husen ersätter nu plåtskjulen som stått på östra sidan och varit alldeldes för små.

Regöring och städning såväl ute som inne, preparering av målnät, högtalare mm, stod på schemat. Ett par dussin haikare deltog.

foto: Torsten Lindberg

Ordföranden och Ann-Louise byter lås under visst huvudbry.

Ordföranden och Ann-Louise byter lås under visst huvudbry.

Johan Elmblad, en av A-tränarna, målar avbytarbås.

Johan Elmblad, en av A-tränarna, målar avbytarbås.

Så här ser nya avbytarbänken ut. Fyra man med ryggarna mot kameran, är på väg att fixa till.

Så här ser nya avbytarbänken ut. Fyra man med ryggarna mot kameran, är på väg att fixa till.

Plintar som ska hålla klocktornet uppe guts av Gunnar, Berthold, Bengt och Mats-Åke

Plintar som ska hålla klocktornet uppe guts av Gunnar, Berthold, Bengt och Mats-Åke