Rapport från Årsmötet

Alla valdes om utom ordf. Gulldén som efter 10år ställde sin plats till förfogande. Valberedningen bestående av Henrik Karlsson, Ann Elmgren och Roberto Montero hade trots mycken möda inte lyckats få tag på någon ny ordförande kandidat. Därav är den platsen vakant tillsvidare.

Eftersökningar i stadgarna resulterade i att Vice Ordf. kliver in i ordförandes frånvaro.

Styrelsen:

Ordförande      Vakant

Vice Ordf.          Andreas Lindahl

Sekreterare       Hedda Montero

Vice Sekr.          Tobias Berggren

Kassör               Ann-Louise Persson

Vice Kassör      Tobias Johansson

Suppleant          Helena Nilsson

Suppleant          Henrik Bengtsson

Revisor              Thomas Schrewelius

Revisor              Jörgen Stål

Revisors supp  Vivianne Nilsson

Valberedning: Henrik Karlsson, Jakob Gulldén

Medlemsavgiften fastställdes till 200kr för enskild och 400 för familj.

Föreningspriset tilldelades Jakob Gulldén för lång och trogen tjänst.

De 9 personerna som kom på mötet gick hem med smörgåstårta hängandes ur öronen.