Vår materielförvaltare, assisterande coach och allt-i-allo när det gäller praktiska saker, Matthew Griffin, 42, har sagt upp sig. Han lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan sedan han fått ett jobb som är så tidskrävande och avlägset från Horda att det blir omöjligt att kombinera med träningar och matcher. Matthew har jobbat inom föreningen sedan 2013 och har genomgått UEFA trainer C utbildning. Han kvarstår om han så önskar som spelare med amatörlicens. Vi tackar för fina insatser!
Matthews arbetsuppgifter övertas av Ronny Ulvedalen och i viss mån av ordföranden.