Vattenskada på Munkavallen

Ett rör har sprungit läck i utrymmet intill domarrummet på Munkavallen. En hel del skador på väggar och golv har blivit följden. Inkommande vatten är nu avstängt. Torsdag förmiddag skall Thomas Pettersson från Horda Kök o VVS åtgärda själva läckaget. Innan dess får ingen evtuell användare av Munkavallen använda vatten eller slå på huvudkranen.
Vi tror inte att fredagskvällens duschning efter träningen ska vara i fara.