23 kom till utvecklingsträning

På grund av det stora antalet nya spelare, av vilka en del är oprövade och ibland oskolade, har Horda AIK startat en extra träningsgrupp. Den kallas utvecklingsgruppen och meningen är att de som deltar där på sikt ska kunna bli B-lagsspelare eller högre. Samtidigt handlar det mycket om integration i denna extra grupp, t ex kom tre av pojkarna som i egenskap av nyanlända flyttat till Horda och tränade. Har en del att lära men glädjen var det inget fel på. Ansvarig för denna grupp är A-lagsspelaren Muhammad Aman Hassani , själv nyanländ för inte så många år sedan. Här följer lite bilder.