Nominitsyskonen bidrar till Hordas motionsspår

Horda AIK har tilldelats ett rejält bidrag från syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse.

De numera avlidna, barnlösa ägarna till industriföretaget Nominit i Värnamo var och är generositet och välvilja personifierade. I ansökan från i våras bad Horda AIK att få ekonomisk hjälp med att röja, rusta upp, kantskära och återbebelägga motionsspåret som löper längs Munkavallen och ut på Börjagårdens ägor. Så kommer nu att ske tack vare denna öronmärkta donation. Belysning kommer i etapp 2. Värnamo kommun har bidragit med kostnadstäckning för rent miljömässiga åtgärder , typ lutande stolpar, wires i skogen och andra skador efter Gudrun. I beslutet fastslår Medborgarförvaltningen att inga mer pengar ska betalas ut för täckande av beslysning t ex.Nu behöver vi få in önskemål och synpunkter från Hordabor och andra om vilket underlag som ska väljas, sett till ev skidåkning , promenad, motionsjoggning, hård konditionsträning mm. Hur många skidåkare är t ex intresserade? Hör av er till någon styrelseledamot eller den som blir spåransvarig (kommer att visas här). Vi hoppas det upprustade spåret , som är 1400 m, ska vara klart på sensommaren.

Syskonen Sixten och Inger hjälper med elljusspåret

Syskonen Sixten och Inger hjälper med elljusspåret