Motionsspåret snart i ordning

På fredagen inledde entreprenör Jan Sätermark arbetet.

-En glädjens dag. När jag nu ser arbetsmaskinerna går en varm tanke från alla i Horda AIK till de framlidna Nominitsyskonen Inger och Sixten Norhed och deras generösa stiftelse som finansierat huvuddelen av projektet, säger Horda AIK:s ordförande Torsten Lindberg.

-Utan det tillskottet hade spåret troligen fortsatt vara oanvändbart. Kommunen har tydligt deklarerat att man inte tänker bidra med något utöver de 5000 som anslogs för en del av uppröjningen, säger Lindberg.

Föreningens ansvarige för projektet, Johan Skoghäll , räknar med att kunna erbjuda två, kanske tre, olika slingor med ianspråktagande av ett par befintliga skogsvägar.

-Denna första etapp avser själva slingan. Hur det blir med belysning för dem som önskar motionera under mörkrets timmar blir en senare fråga. Vi räknar med att spåret ska vara klart under sensommaren med invigning i samband med Hordas hemmamatch mot Bor den 29 augusti, säger Skoghäll.

Torsten Lindberg:

-Alla är välkomna , även icke-medlemmar och skolorna, trots  kommunens ganska bryska deklaration om att man inte vill vara med och bidraga. Vi hoppas även få se folk från Bortrakten i spåret och även Rydaholmare förstås, men de har ju en egen fin slinga.

Ordf i samspråk md entreprenören Janne

Ordf i samspråk md entreprenören Janne

Johan Skoghåll hoppas kunna erbjuda minst två slingor senare i sommar

Johan Skoghåll hoppas kunna erbjuda minst två slingor senare i sommar