Ungdom

Ungdomsverksamheten bedrivs tillsammans med Rydaholms SK vad gäller yngre pojkar och flickor.

Hordas tjejer från och med femton års ålder spelar i Bors SK:s regi. Styrelsens utsedde kontaktman för ungdomsfotbollen är Jonny Magnusson.